Registracijadomena.ba - servis za registraciju domena preduzeća Infomedia d.o.o.

Procedura registracije .BA domena

Procedura registracije BA domena je nešto komplikovanija od registracije internacionalnih domena, i ona je definisana zakonskim i podzakonskim aktima institucija BiH. Pogledajte Pravilnik o registraciji BA domena, ako su vam potrebne dodatne informacije. Dok internacionalne domene može da kupi bilo ko bez dodatnih zahtjeva i dokumenata, .BA domen mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove predviđene u Pravilniku. Osnovni uslov za registraciju domena je da je domen slobodan.

Opis procesa registracije .BA domena.

Dostupnost domena možete provjeriti uz pomoć forme za Provjeru dostupnosti domena. Pored ovoga, uslov je i da domen ima najmanje 3 karaktera, te da svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede. Naziv domena može da sadrži i znak minus (-), ali ne na početku ili kraju imena domena. Domen ne može sadržati dva uzastopna znaka minus. Domen ne smije da sadržava rezervisane riječi, kao što je: BIH, TradeMark, kao i nazive koje koriste druge kompanije ili vulgarne riječi. Proces registracije BA domena je sljedeći:

  1. Popunjavanje zahtjeva za registraciju .BA domena: Registracija .BA domena
  2. Dobijanje potvrde o rezervaciji domena na e-mail – zajedno sa zahtjevom neophodnim za registraciju i predračunom
  3. Uplata predračuna za domenu
  4. Slanje zahtjeva i ID dokumenta na našu adresu
  5. Aktivacija domena

U zavisnosti od vašeg statusa moraćete nam dostaviti sljedeće dokumente:

Ako ste pravno lice iz BiH
Šaljete originalni zahtjev za registraciju domena potpisan od strane odgovornog lica i ovjeren pečatom firme, skupa sa kopijom JIB uvjerenja firme.

Ako ste građanin BiH
Šaljete potpisan originalni zahtjev za registraciju domena.

Ako ste pravno lice van BiH
Šaljete ovjerenu i potpisanu dvojezičnu punomoć da vam je Infomedia d.o.o. zone kontakt za registraciju .BA domena i ID dokument firme.

Zašto je procedura ovako kompleksna i zahtijeva sve ove provjere?
Procedura je kompleksna zbog lokalnih zakona i pravilnika za registraciju .BA domena. Dostavljanje originalnog zahtjeva je obavezno dok se ne počne primjenjivati Zakon o elektronskom potpisu ili dok se ne promjeni Pravilnik.